شیب رشد پایه پولی تندتر شد/ ۲۰.۴ درصد افزایش در یک سال منتهی به مهر

پایه پولی در یک سال منتهی به مهر ماه امسال با ۲۰.۴ درصد افزایش به 236 هزار و 550 میلیارد تومان رسیده است.

براساس ارقام منتشر شده از متغیرهای پولی حجم نقدینگی در مهر ماه امسال به 1693 هزار و 840 میلیارد تومان رسید که نسبت به مهر ماه سال قبل 20.7 درصد رشد داشته است.

همچنین با توجه به ارقام سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و نزد بانک‌ها، حجم پایه پولی پایان این ماه به 236 هزار و 550 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مهر ماه سال قبل 20.4 درصد و در مقایسه با اسفند ماه 96 به میزان 10.5 درصد رشد داشته است.

ضریب فزاینده پولی با توجه به حجم نقدینگی و پایه پولی معادل 7.16 است.

با توجه به رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در چند سال اخیر و ادامه این روند در سال جاری، دلیل اصلی رشد قابل توجه این متغیر در یک سال اخیر، اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است.

رشد 20.4 درصدی پایه پولی در یک سال منتهی به مهر ماه امسال، بالاترین رشد در 7 سال اخیر (در بازه‌های 12 ماه منتهی به مهر ماه هر سال) است چرا که بخشی از رشد 23.02 درصدی پایه پولی در سال 93 ناشی از افزایش سطح پوشش آماری موسسات جدید بوده و در صورت کسر آن رقم، رشد پایه پولی در سال کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.

* ارقام به میلیارد تومان/ منبع: بانک مرکزی

درصد تغییر

پایه پولی

دوره

20.4

236،550

مهر 97

18.2

196،350

مهر 96

18.3

165،980

مهر 95

19.7

140،280

مهر 94

*23.02

*117،190

*مهر 93

12

95،260

مهر 92

11.2

85047

مهر 91

فارس