دستور لی کچیانگ نخست وزیر چین به حمایت از اقتصاد واقعی

به گفته لی کچیانگ نسخت وزیر چین ضمن حضور در نشست کمیسیون قانوگذاری بیمه و بانکداری چین ، ابزارهای سیاسی از جمله کاهش ملزومات نسبت ذخایر بانک ها می بایست در راستای کمک به فاینانس شرکت های خصوصی ، کوچک و متوسط مورد استفاده قرار گیرند.

اصلاحات جدی تری باید در سیاست های اقتصادکلان برای کاهش بیشتر مالیات ها و هزینه ها صورت گیرد .

طبق بیانیه بانک مرکزی چین نسبت ذخایر 1 درصد کاهش خواهد یافت که نیمی از آن ها تا 15 ژانویه و مابقی تا 25 ژانویه صورت می گیرد.

قبل از این نشست لی از دپارتمان فاینانس Bank of china ، بانک بازرگانی و صنایع چین و بانک ساخت و ساز چین و دپارتمان های معطوف بر فاینانس کسب و کارهای کوچک بازدید کرد. وی برخی دپارتمان ها را به دلیل رویکرد نوآورانه خود در راستای حل و فصل مشکلات فاینانس شرکت های کوچک و متوسط مورد تحسین قرار داد .

به گفته لی ثبات وضعیت اشتغال به میلیون ها شرکت کوچک متکی است و حمایت از موسسات مالی برای توسعه شان ضروری است . وی از بانک های دولت خواست تا خدمات بهتری به شرکت های کوچک و حفظ حیات بازار ارائه دهند.

به گفته لی در این نشست چین باید به سیاست های پولی و استفاده از ابزارهای موجود از جمله کاهش منطقی ذخایر مدنظر پایبند باشد تا بتوان با شرایط دشوار به درستی روبرو شد. اقدامات مناسبی می بایست در زمان درست در راستای کاهش مشکلات مالی و هزینه شرکت های کوچک و خصوصی اتخاذ گردد.

اقتصاد چین امسال با فشارهای و چالش های مختلفی روبرو شد . لی خواستار تداوم و ثبات در سیاست های اقتصاد کلان است . ابزارهای مالی از جمله درخواست مجدد تسهیلات و تخفیف می بایست برای تقویت اقتصاد واقعی از جمله شرکت های خصوصی ، کوچک و متوسط پذیرفته شوند . این موضوع می تواند به کاهش هزینه ها و دریافت تسهیلات بیشتر منجر شود.

به گفته لی راه حل اصلی بخش خدمات موثر بر اقتصاد واقعی ، رفع تقاضا و حفظ اقتصاد ملی در بازه منطقی و ثبات وضعیت اشتغال است. نقدینگی نیز می بایست در حد کافی باشد.

وی نیز خواستار توسعه سالم بازار سرمایه و تعادل اقتصاد واقعی و مقابله با خطرات بزرگ ضمن حفظ پایین ترین حد جلوگیری از خطرات منطقه ای و سیستماتیک شد .

لی خواستار هماهنگی سیاست های مالی و سایر سیاست های اقتصاد کلان برای توسعه موثر سرمایه گذاری ، مصرف داخلی و توانایی ارائه خدمات بهتر به اقتصاد واقعی است .

به گفته لیو هی معاون نخست وزیر چین و رئیس کمیسیون توسعه و ثبات مالی شورای دولتی نیز در این نشست حضور یافت.

منبع : چاینادیلی