رکورد 3 تریلیارد یوانی تولید ناخالص داخلی چین برای نخستین بار

تولید ناخالص داخلی پکن برای نخستین بار از مرز 3 تریلیارد یوان (447 میلیارد دلار) عبور کرد و با تولید ناخالص داخلی 3/03 تریلیارد یوانی در جایگاه بعد از شانگهای با تولید ناخالص داخلی 3/27 تریلیارد قرار گرفت. تولید ناخالص شانگهای و پکن بر اساس قیمت های قابل قیاس 6/6 درصد رشد داشت .

تولید ناخالص داخلی شنجن نیز با رشد 7/5 درصدی به 2/4 تریلیارد یوان رسید و در جایگاه سوم و از لحاظ مجموع اقتصادی جزء 5 شهر آسیای برتر قرار گرفت.

تولید ناخالص داخلی گوانگجو نیز با رشد 5/6 درصدی به 2/3 تریلیارد یوان رسید و در جایگاه چهارم قرار گرفت.

شهرهای مرکزی و غربی چین دارای بالاترین تولید ناخالص داخلی هستند. تولید ناخالص داخلی  چنگدو و ووهان به ترتیب به 1/53 تریلیارد یوان و 1/48 تریلیار یوان رسید که نشان دهنده رقابت تنگاتنگ این دو شهر با یکدیگر است .

در نهایت بیشتر شهرها با وجود کاهش نرخ رشد ، سرعت متوسط رو به بالای رشد خود را حفظ کردند.

تولید ناخالص داخلی تیانجین نیز با رشد 3/6 درصدی به 1/88 تریلیارد یوان رسید ؛ این درحالی است که تولید ناخالص داخلی چونگ چینگ با رشد 6 درصدی به 2/04 تریلیارد یوان رسید .

شانگهای ، پکن ، شنجن ، گوانگجو ، چونگ چینگ ، تیانجین ، سوجو ، چنگدو ، ووهان و هانگجو جزء 10 شهر برتر چین به لحاظ تولید ناخالص داخلی هستند.

منبع : چاینادیلی