حمایت شی جین پینگ از شرکت های خصوصی

 

شی جین پینگ رئیس جمهور چین ، دبیرکل حزب کمونیست کمیته مرکزی چین و رئیس کمیسیون ارتش مرکزی در جلسه مسئولان استان فوجیان در کنگره خلق ملی ، تعهد چین نسبت به حمایت از توسعه شرکت های خصوصی را یادآور شد و گفت : دولت باید اقدامات و سیاست های حمایتی اتخاذ نماید و محیط قانونی و شفاف و جو خوبی برای توسعه شرکت های خصوصی ایجاد نماید.

به گفته وی دولت موظف به ایجاد فضای خوب و مطلوب است تا بدین طریق نوآوری ، کارآفرینی و خلاقیت در سراسر جامعه توسعه یابد. دولت باید شرایط مناسبی برای توسعه شرکت های کوچک و متوسط و مهارت های جوانان فراهم آورد .

پس از سخنرانی دینگ شیجونگ، معاون حزب کمونیست چین و رئیس شرکت ورزشی آنتا ، رئیس جمهور چین از تلاش های وی در راستای تمرکز بر اقتصاد واقعی و ایجاد برند ورزشی ملی تشکر و قدردانی کرد .

وی تاکید کرد که دولت باید به شرکت های خصوصی در راستای توسعه نوآوری و تشکیل گروه کارآفرینان با روحیه داوطلبی ، آینده نگری و نگرش جهانی به رقابت بازاری کمک نماید .

شی استان فوجیان که در نزدیکی تایوان واقع شده است را به ارتقا توسعه یکپارچه در سراسر خیابان های تایوان فراخواند و گفت که سرزمین اصلی چین و تایوان می بایست روابط اقتصادی و تجاری ، ارتباط زیرساخت ها ، مبادلات دوسویه انرژی و منابع و استفاده مشترک از استانداردهای صنعتی را ارتقا بخشند.

وی نیز بر اهمیت ارتقا مبادلات فرهنگی با تایوان ، تلاش در راستای ارتقا شناخت و درک هم وطنان تایوانی و حس و نگرش مثبت نسبت به چین تاکید کرد.

به گفته شی مقامات می بایست در فعالیت های خود در تایوان فلسفه مردمی بکار گیرند و خدمات یکسانی به هم وطنان تایوانی و چینی ارائه دهند.

شی مقامات دولتی را به گوش فرا دادن به صدای هم وطنان تایوانی و وضع سیاست هایی به نفع مردم فراخواند و نیز بر کاهش فقر در این استان تاکید کرد و ضمن اشاره به هفتادمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین بیان کرد که نباید هیچگاه تلاش انقلابیون فراموش شوند.

وی به دولت های محلی دستور داد تا اقداماتی در جهت کاهش فقر اتخاذ فرمایند تا اطمینان حاصل گردد که هیچ فردی در جریان انقلاب از داشتن زندگی نسبتاً مرفه باز نماند.

وی نیز بر اهمیت حفظ محیط زیست و ارتقا ایجاد حزب در روند تقویت اقتصاد مناطق توسعه نیافته تاکید کرد .

منبع: ecns.cn