قانون سرمایه گذاری خارجی چین در جهت بهبود فضای تجارت

 

پیش نویس قانون سرمایه گذاری خارجی چین در اختیار سرمایه گذاران خارجی و کسانی که بر این باورند که به بهبود فضای تجاری کشور کمک می کند ، قرار گرفت.

پیش نویس جدید این قانون در مجلس قانون گذاری ملی چین برای بار سوم ارائه شد و قانون گذاران به بررسی و مشاوران سیاسی به بحث درباره آن پرداختند.

هدف از این پیش نویس بهبود شفافیت سیاست های سرمایه گذاری خارجی و تضمین رقابت یکسان شرکت ها در بازار چین می باشد.

به گفته استفان کاترِید رئیس آسیا- اقیانوسیه شرکت BASF ، این شرکت از پیش نویس قانون حمایت می کند و بر این باور است که به مسائل و چالش های پیش روی سرمایه گذاران خارجی در چین توجه نموده است .

به گفته هارلی سیدین رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در جنوب چین به نظر من تمامی شرکت های خارجی در چین منتظر تایید پیش نویس قانون هستند زیرا این قانون زمینه ای برای مشارکت تمامی شرکت ها فراهم خواهد آورد .

این قانون با محتوای یکپارچه درخصوص ورود ، توسعه ، محافظت و مدیریت سرمایه گذاری خارجی یک قانون جدید و اساسی برای سرمایه گذاری خارجی چین و بهبود نوآورانه سیستم قانونی سرمایه گذاری خارجی چین است .

به گفته ما جِنگ نائب رئیس شرکت تابعه بازرگانی تجهیزات کشاورزی چین به جای 3 قانون موجود بر توسعه سرمایه گذاری و محافظت تاکید کرد که نشانه مثبتی برای شرکت های خارجی در چین می باشد .

وی بر این باور است که این قانون ضمانت خوبی برای سرمایه گذاران و شرکت های خارجی در راستای حفظ منافع شان می باشد . این قانون محیط تجاری آزاد ، یکسان و شفاف برای شرکت های خارجی ایجاد خواهد کرد .

تا پایان سال 2018 حدود 960 هزار شرکت سرمایه گذاری شده خارجی در چین با مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش از 2/1 تریلیارد دلار آمریکا تاسیس شد .

به گزارش گروه بانک جهانی ، چین به لحاظ تسهیل تجارت در سال گذشته از جایگاه 78 به جایگاه 46 رسید.

به گفته هی لیفنگ رئیس کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین ، این موضوع بیانگر بهبود مستمر محیط تجاری ما و پیشرفت های بی نظیر سال جاری است .

به گفته کای خوآ قانون گذار ملی و رئیس دفتر حقوقی Wisely  تیانجین ، این قانون جدید ضمن حفظ حقوقو و منافع موجب افزایش اطمینان خاطر سرمایه گذاران خارجی در چین می شود .

به گفته وی کشوری با سیستم قانونی نسبتاً جامع و کامل مقصد ایده آلی برای سرمایه گذاری خارجی خواهد بود .

به گفته آدام دانت دبیرکل اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین ، این سیستم موجب افزایش اطمینان خاطر مردم چین می شود . اگر شما یک سرمایه گذاری خارجی هستید و علاقمند به مطالعه درخصوص قانون چین هستید ، می بایست در ابتدا به مطالعه قانون سرمایه گذاری خارجی چین بپردازید .

منبع : ecns.cn