اطمینان خاطر لی کچیانگ نخست وزیر چین نسبت به تحقق رشد اقتصادی سالانه

به گفته لی کچیانگ نخست وزیر چین ، این کشور نسبت به تحقق رشد قتصادی 6 الی 6/5 درصدی در سال 2019 اطمینان خاطر دارد .

وی ضمن سخنرانی در اجلاس چین و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در شهر دوبرونیک کورواسی به شاخص های مثبت فعالیت های اقتصادی اشاره کرد و خواستار وضع سیاست هایی در راستای حمایت رشد اقتصادی شد.

به گفته وی چین مسیر سیاست های کلان اقتصادی خود را حفظ خواهد کرد اما هرگز به سمت کاهش کمی یا افزایش صورتحساب های بانکی حرکت نخواهد کرد.

طبق نظرسنجی رویترز در روز جمعه پیش بینی می شود علیرغم سیاست های حمایتی دولت چین ، کاهش تقاضای داخلی و خارجی و تاثیرگذاری بر فعالیت های اقتصادی، رشد اقتصادی چین در سال جاری به کمترین حد طی 30 سال گذشته یعنی 6/2 درصد برسد .

منبع : رویترز