میزان رشد اقتصادی در 9 ماهه پارسال 541 هزار میلیارد تومان شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در 9 ماهه پارسال شاخص محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ به پنج میلیون و 413 هزار و 437 میلیارد ریال با احتساب نفت و چهار میلیون و 303 هزار و 530 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید.

به گزارش تارنمای مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی در مدت مشابه سال 1396 با احتساب نفت پنج میلیون و 627 هزار و 224 میلیارد ریال و بدون احتساب نفت چهار میلیون و 387 هزار و 552 میلیارد ریال بود.

تغییر این شاخص نشان دهنده رشد منفی 3.8 درصدی با احتساب نفت و رشد منفی 1.9 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون احتساب نفت است.

بر اساس این گزارش، در 9 ماهه پارسال میزان رشد نسبت به دوره مشابه 1396 در رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 2.1 درصد، گروه صنعت منفی 7.9 درصد و گروه خدمات 0.6 درصد بود.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ١٨ بخش اصلی شامل ٤٢ رشته فعالیت انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری است.

زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان در گروه صنعت قرار می گیرد.

گروه خدمات شامل زیربخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امورعمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

 

ایرنا