چین مهم ترین ثبات بخش اقتصاد جهان

اقتصاد چین به سوی حفظ ثبات رشد اقتصاد جهان مدیریت شده است و این موضوع برای همه کشورهای جهان ثابت شده است .

اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در 3 ماهه نخست سال جاری 6/4 درصد رشد کرد که این رقم مشابه رشد سه ماهه چهارم سال 2018 است .

صندوق پول بین الملل هفته گذشته رشد اقتصاد جهان در سال جاری را 0/2 – درصد پیش بینی کرد . همچنین این صندوق رشد اقتصادی چین در سال 2019 را اصلاح کرد و با رشد 0/1 درصدی 6/3 درصد اعلام کرد .

طبق گقته چانگ یونگ ری مدیر دپارتمان آسیا و اقیانوسیه صندوق پول بین المللی ، انتظار می رود چین بی از 30 درصد از رشد اقتصاد جهان در سال جاری را به خود اختصاص دهد.

اساس پیش بینی صندوق پول بین المللی تلاش های موفقیت آمیز چین در راستای تقویت عوامل و محرک های جدید رشد اقتصادی صورت گرفته است .

بازده نسبتاً ضعیف صنعتی در دو ماه نخست 2019 نگرانی بر سر تکانه ضعیف را افزایش داد. بخش تولید در ماه مارس روند نزولی را تجربه کرد . بازده صنعتی چین در ماه مارس بیشترین حد خود از جولای 2014 رسید.

مصرف به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی چین در مقایسه با 2 ماه گذشته افزایش یافت و 65/1 درصد از رشد اقتصادی 3 ماهه نخست 2019 را به خود اختصاص داد . خرده فروشی آنلاین و میزان مصرف در مناطق روستایی افزایش یافت. با اجرایی شدن قوانین و اقدامات کاهنده مالیات در ماه های اتی ، پتانسیل مصرف نیز افزایش خواهد یافت .

کاهش مالیات و سایر اقداماتی چون کاهش هزینه های امنیت اجتماعی پرداختی شرکت ها موجب ارتقا هرچه بیشتر شرکت های کوچک و خصوصی می شود .

اگرچه توقیت محرک ها و دستابی به رشد اقتصادی وسوه برانگیز است ، اما اقداماتی چون کاهش مالیات و هزینه ها تکانه باثبات تر و سالم تری ایجاد می کند.

دولت چین رشد 6 الی 6/5 درصدی برای اقتصاد سال 2019 در نظر گرفته است اما رشد بیش از حد اقتصاد چین در کوتاه مدت وهمی بیش نیست .

در عوض ساختار اقتصادی اصلاح شده موجب رشد باثبات اقتصاد ضمن کاهش اقتصاد جهان می شود.

منبع : چاینادیلی