اقدامات مورد نیاز جهت حل مسائل مالیاتی ابتکار یک کمربند – یک راه

به گفته مسئولان مالیاتی ابتکار یک کمربند – یک راه ، کشورهای فعال در ابتکار یک کمربند – یک راه می بایست در راستای حل مسائل و موانع مالیاتی سرمایه گذاری و تجارت فرامرزی همکاری های خود را افزایش داده و اقدامات بیشتری اتخاذ نمایند.

مسئولان مالیاتی در 2 سال آینده دیدگاه جدیدی برای حل عدم شفافیت و تغییرات مداوم مقررات اولیه مالیات اتخاذ کرده اند تا از سردرگمی مشولان مالیاتی فرامرزی جلوگیری بعمل آورند و با ظهور الگوهای تجارت دیجیتال و فناوری محور به حل اختلافات مالیاتی بپردازند.

شرکت های چندملیتی که به دنبال روش هایی برای کاهش نرخ مالیات یا عدم پرداخت آن هستند ، فعالیت های انتقال وجه – شرکت ها و زیرمجموعه هایی که به تبادل کالا و خدمات با یکدیگر می پردازند تا منافع مالیاتی به دست آورند – که اختلافات مالیاتی ایجاد می کند و هزینه سرمایه گذاری و تجارت فرامرزی را افزایش می دهد از جمله سایر مسائل مهم و نگران کننده مسئولان مالیاتی است .

در کنفرانس 3 روزه Britacom ووجِن ، استان ججیانگ ، برنامه عملکرد مطرح شد و سازوکار جدیدی برای ایجاد هماهنگی اقدامات در چارچوب یک سیستم متحدالشکل در کشورهای فعال در ابتکار شکل گرفت تا بدین طریق آثار منفی مسائل پیچیده مالیاتی محدود گردند.

به گفته وانگ جون مامور عالی رتبه اداره دولتی مالیات بجای پرداختن به مسائل مالیاتی ، می بایست به اجرای این دیدگاه بپردازیم .

در این کنفرانس وانگ به عنوان رئیس مکانیزم جدید چندجانبه اداره مالیات ابتکار یک کمربند – یک راه انتخاب شد .

برنامه دو سال آینده در این کنفرانس به تایید رسید که موجب افزایش قابلیت پیش بینی پذیری و پایداری استفاده از قوانین مالیاتی ، معافیت های مالیاتی و برنامه های دولتی می گردد.

این کنفرانس با جمع آوری اطلاعاتی در زمینه انواع و دلیل اختلافات نظر سنجی و به منظور بهبود درک و فهم اختلافات مالیات فرامرزی در حوزه قضایی ابتکار یک کمربند – یک راه یک نظرسنجی انجام خواهد داد .

ارزیابی اجرای برنامه تا قبل از سال 2021 انجام خواهد شد . کنفرانس بعدی Britacom در سال2020 بپو به میزبانی قزاقستان برگزار خواهدشد .

ضمن بیان برنامه عملکرد ، بیانیه مورد توافق اعضای Britacom از 34 کشور و منطقه فعال در این ابتکار ، ناظران و سهامداران نیز مطرح شد. اعضاء خواستار اقدامات خلاقانه برای حداقل سازی و حل اختلافات مالیاتی فرامرزی به روش قانونی و در زمان مناسب می باشند تا از حقوق قانونی مشمولان مالیاتی بهتر حمایت شود و پایه مالیات داخلی تضمین شود.

طبق این بیانیه ما موظف به اجرای قانون و تعهدهای مالیاتی به روش عادلانه ، قابل پیش بینی و پایدار هستیم.

به گفته کیز ون راد استاد مرکز مالیات بین الملل دانشگاه لِیدِن هلند ، اقدامات متعددی می بایست اتخاذ گردد به همین دلیل همکاری های باید تویت شود . کشورهای فعال در ابتکار یک کمربند – یک راه می بایست در وهله اول اولویت های خود را مشخص کنند.

به گفته لاجر شاکنچ معاون دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) عدم اطمینان نسبت به نرخ موثر مالیاتی مهم ترین عامل اثرگذار بر تصمیم گذاری های سرمایه گذاری و مکانی است .

به گفته لوئیس لو رئیس شرکت مشاوره ای KPMG چین ، شرکت های سرمایه گذار و فعال در ابتکار یک کمربند – یک راه به سطوح جدی اختلافات مالیاتی ناشی از مقررات مالیاتی پیچیده ، مبهم و ضعیف ، ملزومات مستندسازی و رفتارهای متناقض مالیاتی اشاره کرد .

در این کنفرانس به شرکت شیشه Kibing جانگجو اشاره شد . مدیران اجرایی این شرکت تصمیم گرفتند 1/17 میلیارد یوان (174/5 میلیون دلار) برای احداث دو خط تولید جدید در مالزی سرمایه گذاری کنند . از این شرکت خواسته شد تا مالیات سود درآمد خود را پرداخت کنند که در روند تصمیم گیری سرمایه گذاری قید نشده بود .

به گفته کائو یوچانگ مدیر اجرایی این شرکت ، مسئولان اداره دولتی مالیات به این شرکت در راستای تماس با مسئولان مالیاتی مالزی کمک کردند و پس از مذاکرات 34 میلیون یوان از مبلغ مالیات ذخیره شد .

لاجر شاکنچ برای تحریک سرمایه گذاری و تجارت فرامرزی و کاهش اختلافات مالیاتی پیشنهاد کرد که این کنفرانس حمایت های حرفه ای ارائه دهد و اشتراک گذاری اطلاعات میان اعضا را تقویت و جلسات آموزشی برای مسئولان مالیاتی و مشمولان مالیاتی برگزار کند. به گفته وی این مکانیزم برای بهبود همکاری های مالیاتی در سراسر جهان بسیار مهم است .

بر اساس بیانیه Britacom ، این کنفرانس از استانداردهای بین المللی مالیات از جمله الگوهای صندوق پول بین المللی و ملل متحد و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه برای حل مسائل مالیاتی بین المللی حمایت می کند.

کریستین لاگارد مدیرعامل صندوق پول بین المللی در تازه ترین مقاله خود بر ضرورت بازبینی اساسی قوانین بین المللی مالیات تاکید کرد.

انگیزه اصلی و اولیه بازبینی این سازوکار افزایش الگوهای تجاری دیجیتالی ، فناوری محور و پربازده بوده است . با بررسی و بازبینی سیستم موجود و اشاره به دلایل اصلی ضعف آن ، تمامی کشورها از جمله کشورهای کم درآمد منتفع می شوند.

منبع : چاینادیلی