انتشار برنامه حمایت مالی شانگهای از پروژه های هوش مصنوعی


شانگهای روز دوشنبه دستورالعملی در خصوص حمایت مالی از پروژه های هوش مصنوعی منتشر کرد که بیانگر بلندهمتی آن نسبت به ایجاد منطقه آزمایشی هوش مصنوعی برای کشور است .

به گفته یکی از فعالان صنعتی ،این برنامه به افزایش جذابیت این شهر برای سرمایه گذاری در این بخش منجر می شود .

پروژه های هوش مصنوعی عبارتند از پژوهش های نظریه ای ابتدایی و برنامه های مربوطه فناوری اصلی هوش مصنوعی . بخش برنامه عمدتاً بر حمل و نقل ، معالجات پزشکی و مدیریت اجتماعی تمرکز دارد.

سایر جزئیات حمایت از نهادهای واجد شرایط منتشر نشده است .

به گفته یکی از مهندسان ارشد هوش مصنوعی استفاده از فناوری هوش مصنوعی همیشه گام جدی بوده است و حمایت قاطعانه منابع دولتی را می طلبد.

تشدید تنش های تجاری و رقابت فناوری چین و آمریکا حاوی پیام هایی برای شرکت های بزرگ سرمایه گذاری سراسر جهان است .

بر اساس گزارش هوش مصنوعی سازمان دارایی های معنوی جهان در ژانویه 2019، چین نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است و با ژاپن و آمریکا در حال رقابت است .

17 مورد از 20 مجری برتر آکادمیک اختراعات هوش مصنوعی مربوط به سازمان های چینی است و 10 مورد از نشریات عامی هوش مصنوعی چین جزء 20 مقاله برتر هستند.

سهم پایان نامه های مربوط به هوش مصنوعی چین  از مجموع جهانی با رشد 4/26 درصدی در سال 1997 به 27/68 درصد در سال 2017 رسید .

علاوه بر این چین دارای 1011 شرکت هوش مصنوعی است و در ژوئن 2018 در جایگاه دوم جهان قرر گرفت . چین از سال 2013 تا 3 ماه نخست 2018 بیشترین میزان سرمایه را به خود جذب کرد.

موسسه گوگل در سال 2017 مرکز پژوهش های هوش مصنوعی در چین احداث کرد که بیانگر پتانسیل توسعه چین در این زمینه است .

شانگهای نیز در سال های گذشته گام هایی در راستای تصدی هوش مصنوعی در جهان اتخاذ کرده است . در کنفرانس هوش مصنوعی جهان در سال گذشته ، شانگهای 22 برنامه جزئی با محوریت پرورش نخبه ، منابع اطلاعاتی و نوآوری فناوری معرفی کرد.

فناوری هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های اصلی انقلاب چهارم صنعتی نقطه قوتی برای توسعه صنعتی چین به شمار می آید که نیازمند حمایت جامع است .

منبع: گلوبال تایمز