تاثیر مثبت کاهش مالیات بر ارزش افزوده چین بر شرکت های واردکننده


شرکت های واردکننده چین با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده  شاهد کاهش چشمگیر فشارهای مالیاتی بر خود بودند.

مالیات بر ارزش افزوده شرکت مواد شیمایی بی پی جوهای در جنوب استان گواندونگ در ماه آوریل 14/02 میلیون یوان (2/04 میلیون دلار) کاهش یافت.

به گفته یو گودینگ مدیر صادرات و واردات این شرکت ، پس از کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، فشار مالی موجود بر شرکت ها کاهش یافت و موجب شد تا بودجه بیشتری در بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری شود .

به گفته اداره کل گمرک چین ، مشمولان مالیاتی که از ابتدای آوریل موظف به پرداخت 16 درصد مالیات برای کالاهای وارداتی خود بودند اکنون می بایست 13 درصد مالیات بپردازند و مشمولانی که موظف به پرداخت مالیات 10 درصدی بودند حال می بایست 9 درصد مالیات بپردازند.

طبق آمار گمرک بیش از 1500 شرکت وارداتی در جوهای و جونگشان –استان گواندونگ- در ماه آوریل از کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شدند و توانستند 190 میلیون یوان پس انداز کنند.

در استان لیائونینگ بیش از 4000 شرکت نیز از این موضوع بهره مند گشتند و 958 میلیون یوان در ماه گذشته ذخیره کردند.

بر اساس برآوردهای قبلی گمرک پیش بینی می شود مجموع کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی در سال جاری پس از اجرای طرح کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 1 آوریل به 225 میلیارد یوان (33/5 میلیارد دلار) برسد .

منبع: چاینادیلی