رشد سریع تجارت محصولات کشاورزی چین – کشورهای اروپای شرقی و مرکزی


تجارت محصولات کشاورزی چین و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی با رشد سریعی همراه بود و مجموع حجم تجارت سالانه آن ها به 1/2 میلیارد دلار آمریکا رسید.

به گفته خان چنگفو وزیر امور روستایی و کشاورزی در چهارمین نشست وزاری کشاورزی چین - کشورهای اروپای شرقی و مرکزی ، سرمایه گذاری دوسویه در بخش کشاورزی و همکاری در این زمینه توسعه یافته است.

دوازده پروتکل قرنطینه ای در زمینه محصولات زراعی صادر شده به چین امضاء شده است و ورود محصولات زراعی باکیفیت از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به بازار چین را تسهیل نموده است .

اولین منطقه نمایشی همکاری های کشاورزی چین و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در بلغارستان احداث شد و اولین مرکز لجستیک تجارت الکترونیک کشاورزی چین و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و سالن نمایشگاهی نیز در شنجن افتتاح شد .

به گفته وی چین با همکاری بلغارستان و قبرس به ساخت مناطق نمایشی برای همکاری در بخش کشاورزی خواهد پرداخت و شرکت های ذیصلاح چینی را به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و روستایی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی تشویق می کند.

علاوه بر این چین و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی بازارهای خود را گسترش خواهند داد و به ارتقا اشتراک دستاوردهای فناوری برای افزایش بهره وری کشاورزی خواهد پرداخت.

منبع : ecns.cn