رشد 4/2 درصدی تجارت خارجی چین در هفت ماه نخست سال

 آمار گمرک نشان می دهد تجارت خارجی کالاهای چین با افزایش 4/2 درصدی در هفت ماهه نخست سال به 17/41 تریلیون یوان رسید.

اداره کل گمرک (GAC) اعلام کرد: صادرات با افزایش 6/7 درصدی نسبت به سال گذشته به 9/48 تریلیون یوان و واردات با افزایش 1/3 درصدی به 7/93 تریلیون یوان رسیدند.

چین با مازاد تجاری 74/4 درصدی نسبت به سال گذشته، در دوره مشابه به 1/55 تریلیون یوان رسید.

تجارت مرکب چین با رشد حجم و سهم تجارت عمومی از ماه ژانویه تا جولای، در حال بهینه سازی می باشد. تجارت عمومی با رشد 5/7 درصدی نسبت به سال گذشته و 59/8 درصدی از تجارت کل، 0/8 درصد بیشتر از دوره مشابه محاسبه شده است.

اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین شریک تجاری چین در این دوره، با افزایش 10/8 درصدی حجم تجارت دو جانبه نسبت به سال گذشته به 2/72 تریلیون یوان رسید و پس از آن آ.سه.آن با افزایش 11/3 درصدی به 2/35 تریلیون یوان و ایالات متحده با کاهش 1/8 درصدی به 2/1 تریلیون یوان رسیدند.

بر اساس اداره کل گمرک، تجارت چین با کشورهای کمربند و جاده با افزایش 10/2 درصدی نسبت به سال گذشته به 5/03 تریلیون یوان، 6 درصد بیشتر از سرعت کلی آن بوده است که میزان 28/9 درصد از حجم کل تجارت چین را تشکیل می دهد.

تجارت خصوصی چین با افزایش 11/8 درصدی حجم تجاری، به 7/31 تریلیون یوان رسید که رشد سریعتری را در هفت ماهه اول سال نشان می دهد. میزان محاسبه شده برای 42 درصد از حجم کل تجارت در این بازه زمان، 2/9 درصد افزایش داشته است.


چاینا دیلی