ارزش تجاری چین با کشورهای مسیر کمربند و جاده نزدیک به 30 درصد ارزش کل تجارت خارجی چین را به خود اختصاص داد

لی کوی ون سخنگوی اداره کل گمرک چین روز دوشنبه 22 مهر/ 14 اکتبر در پکن اظهار کرد که در 9 ماهه نخست سال جاری میلادی، ارزش کل صادرات و واردات چین به کشورهای مسیر کمربند و جانبه به 6 هزار و 650 میلیارد یوان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 9.5 درصد رشد یافته است.

شایان ذکر است که ارزش تجاری چین و کشورهای مسیر کمربند و جاده 29 درصد از کل ارزش تجارت خارجی چین را در همین مدت به خود اختصاص داده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 1.8 درصد افزایش یافته و در مقایسه با سال 2013 سالی که پیشنهاد کمربند و جاده مطرح شد، 4 درصد رشد داشته است.

وی افزود: گمرک چین به عنوان شرکت‌کننده و اجرا کننده مهم ابتکار کمربند و جاده، در پیشبرد آسان سازی تجاری و گسترش میزان تجارت نقشی مهم ایفا می‌ کند.

داده‌ها نشان می دهد که در 9 ماهه نخست سال جاری، گمرک چین با گمرک‌ها و ارگان‌های بازرسی و قرنطینه کشورهای مرتبط کمربند و جاده 72 سند امضا کرده است.


رادیو چینی