رشد 6/2 درصدی تولید ناخالص داخلی چین در بازه ژانویه تا سپتامبر

بر اساس اداره ملی آمار چین، اقتصاد این کشور در فصل سوم نسبت به سال گذشته 6 درصد رشد داشته است که در فصل دوم میزان این رشد 6/2 درصد بوده است.

به گزارش اداره ملی آمار چین، رشد کلی تولید ناخالص داخلی این کشور در نه  ماه اول سال نسبت به سال گذشته 6/2 درصد بوده است.

دولت در بیانیه ای اعلام کرد: اقتصاد چین ثبات کلی خود را در نه ماه اول سال حفظ کرد اما تحت فشار به سمت کاهش می باشد.

بر اساس این بیانیه، کشور چین"رشد پایدار و محدوده معقول  توسعه اقتصادی را در جایگاه برجسته تری قرار خواهد داد."

خرده فروشی در ماه قبل، نسبت به سال گذشته 7/8 درصد و در ماه آگوست 7/5 درصد افزایش داشته است.

میزان رشد بازده صنعتی این کشور در ماه سپتامبر 5/8 درصد و در ماه آگوست 4/4 درصد بوده است.

سرمایه گذاری در بخش دارایی ثابت در بازه ژانویه تا سپتامبر 5/4 درصد و در هشت ماه اول سال 5/5 درصد افزایش داشته است. سرمایه گذاری در بخش مسکن در نه ماه اول سال افزایش 10/5  درصدی داشته است که با میزان رشد هشت ماه اول سال یکسان بوده است.

نرخ بیکاری شهری در ماه سپتامبر 2/5 درصد بود که از ماه آگوست بدون تغییر باقی ماند.

 

چاینا دیلی