صادر کنندگان ایرانی در حال تجهیز غرفه های خود در اکسپو بین المللی واردات چین

دومین نمایشگاه بین المللی واردات چین از تاریخ 5 تا 10 نوامیر در شهر شانگهای چین برگزار می شود.

صادر کنندگان ایرانی برای اولین بار در این رویداد بزرگ بین المللی به معرفی محصولات صادراتی خود خواهند پرداخت.