شی جین پینگ در آیین گشایش دومین نمایشگاه بین المللی واردات چین شرکت می کند

دومین نمایشگاه بین المللی واردات چین پیش از ظهر 14 آبان/ 5نوامبر در شانگهای گشایش می یابد. شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب، رییس جمهوری و رییس کمیته نظامی مرکزی چین در آیین گشایش حضور یافته و سخنرانی خواهد کرد.

در این زمان، شبکه های تلویزیونی رادیو و تلویزیون مرکزی چین، شبکه های رادیویی مانند صدای چین و اخبار جهان رادیو بین المللی چین و سایت شین هوا پخش زنده خواهند داشت. سایت های مطبوعاتی و سکوی رسانه های جدید نیز اخبار این رویداد را پوشش می دهند.

 

رادیو چینی