تاکید شی جین پینگ بر ادامه گسترش درهای باز چین

شی جین پینگ رییس جمهوری خلق چین روز سه شنبه 5 نوامبر 14 آبان بر ادامه گسترش درهای باز چین تاکید کرد. وی اشاره کرد که بازار چین بسیار بزرگ است و از حضور کشورهای جهان در بازار چین استقبال می شود.

وی بیان کرد که چین ضمن تقویت نقش پایه مصرف داخلی در رشد اقتصادی و فعال تر کردن بازار داخلی خود، پایه مستحکمی برای رشد اقتصادی چین بنا کرده و فضای گسترده تری را برای رشد اقتصاد جهانی فراهم خواهد کرد.

رییس جمهور چین خاطر نشان کرد که کشورش به نقش واردات بیشتر اهمیت داده و تعرفه گمرکی و هزینه ها در سازوکارهای مربوط را کاهش داده و ضمن ایجاد مناطق نمونه نوآور در توسعه تجاری، واردات کالاهای با کیفیت بالا و خدمات از کشورهای مختلف را افزایش خواهد داد.

وی همچنین افزود: چین ضمن پیشبرد واردات و صادرات، تجارت کالا و خدمات، تجارت دو جانبه و سرمایه گذاری دو طرفه، رشد سازگار و همگام تجارت و صنایع، به انتقال و جاری شدن منظم و آزاد عناصر مهم، تقسیم بندی کارآمد منابع و آمیختگی بازار داخلی و خارجی یاری خواهد کرد.

 

منبع: رادیو چینی