ارزش کل صادرات و واردات چین در سال 2019 از مرز 31 هزار میلیارد یوان گذشت

ارزش کل صادرات و واردات چین در سال 2019 از مرز 31 هزار میلیارد یوان گذشتداده های اداره کل گمرک چین منتشر شده در روز 24 دی/ 14 ژوییه نشان می دهد که ارزش کل صادرات و واردات چین در سال 2019 به 31 هزار و 540 میلیارد یوان گذشت و نسبت به سال 2018 میلادی، 3.4 درصد افزایش یافت.

در این میان صادرات با 17.23 هزار میلیارد یوان، 5 درصد و واردات با 14.31 هزار میلیارد یوان، 1.6 درصد افزایش یافت. مازاد تجاری به 2.92 هزار میلیارد یوان رسید و 25.4 درصد افزایش پیدا کرد. در ماه دسامبر مبلغ صادرات و واردات هر دو بالاترین رکورد در تاریخ را به ثبت رساند.

داده ها همچنین نشان می دهد که سال گذشته جایگاه شرکای تجاری اصلی چین تغییر کرده است. آسه آن به دومین شریک تجاری چین تبدیل شده، تعداد موسسات غیر دولتی برای نخستین بار از موسسات با سرمایه گذاری خارجی بیشتر شده و به بزرگ ترین فعالان تجارت خارجی چین تبدیل شده اند.

 

رادیو چینی