چین دومین کشور جهان با بیشترین حجم ورود سرمایه های خارجی در سال 2019 است

نشست تجارت و توسعه سازمان ملل دیروز 30 دی (20 ژانویه) با انتشار گزارشی خبر داد، در سال 2019 میلادی، چین جمعاً 140 میلیارد دلار سرمایه جذب کرده که نشان می دهد همچنان دومین کشور جهان با بیشترین حجم ورود سرمایه خارجی به شمار می رود.

در تازه ترین "گزارش نظارت بر گرایش سرمایه گذاری جهان" آمده است، در سال 2019 میلادی، با آنکه اقتصاد کلان جهان همچنان ضعیف بوده و سیاست های سرمایه گذاری به خاطر مناقشات تجاری موجود نامعلوم بوده است، میزان کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تمام سال همچنان ثابت مانده که در مقایسه با حجم 1410 میلیارد دلاری در سال 2018 فقط 1درصدی کاهش یافته و به 1390 میلیارد دلار رسیده است.

از آن میان، حجم ورود سرمایه های خارجی به کشورهای پیشرفته در سال 2019 با رسیدن به پایین ترین سطح خود و با کاهش 6 درصدی به 643 میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر، حجم ورود سرمایه های خارجی به جوامع اقتصادی در حال توسعه ثابت مانده و به 695 میلیارد دلار رسید.آمریکا همچنان با جذب 251 میلیارد دلار در جایگاه اول جهان قرار دارد

 

رادیو چینی