چین دومین مقصد بزرگ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2019

بر اساس گزارش وزارت بازرگانی چین، جریان سرمایه مستقیم خارجی این کشور در سال 2019، با افزایش 5/8 درصدی نسبت به سال گذشته به 941/5 میلیارد یوان (137/24 میلیارد دلار) رسید که چین را به دومین مقصد بزرگ سرمایه مستقیم خارجی (FDI) تبدیل کرد.

چیان کمینگ معاون وزیر بازرگانی چین در کنفرانس خبری گفت: بیش از 40.000 موسسه با سرمایه خارجی در سال گذشته تاسیس شد.

تعداد پروژه هایی که در سال 2019 سرمایه مستقیم خارجی بیش از 100 میلیون دلار دریافت کرده اند، با افزایش 15/8 درصدی نسیت به سال گذشته به 834 رسید.

ساختار سرمایه مستقیم خارجی در سال 2019، به گونه ای بهینه سازی شده که 266 میلیون یوان سرمایه مستقیم خارجی با افزایش 25/6 درصدی نسبت به سال گذشته به بخش فناوری پیشرفته اختصاص یافته و 28/3 درصد از میزان کل سرمایه مستقیم خارجی را تشکیل می دهد.

سرمایه گذاری از سنگاپور در سال جاری، افزایش 15/1 درصدی، هلند افزایش 43/1 درصدی و جمهوری کره افزایش 21/7 درصدی نسبت به سال گذشته داشته اند.

پیلوت های مناطق آزاد تجاری نقش بسیار مهی را در جذب سرمایه ایفا می کنند.

در 18 پیلوت منطقه آزاد تجاری چین در سال 2019، تعداد 6.242 موسسه با سرمایه خارجی تاسیس شد. جریان سرمایه مستقیم خارجی در پیلوت مناطق آزاد تجاری به 143/6 میلیارد یوان رسید که سهم 15 درصدی از کل سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهد.


شینهوا