اعلام نرخ رشد اقتصادی ‌سال ۱۳۹۸

بر اساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال ۱۳۹۸، بدون نفت ۶. ۰- درصد و با نفت ۷- درصد بوده است.

از مرکز آمار، این نتایج حاکی است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳ درصد، گروه صنایع و معادن (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۱۴،۷- و فعالیت‌های گروه خدمات ۰.۳- درصد رشد داشته است.
اطلاعات تکمیلی در زمینه حساب‌های ملی فصلی سال ۱۳۹۸، به تفصیل، بر روی درگاه ملی آمار/داده‌ها و اطلاعات آماری/ حساب‌های ملی/ جداول آماری/ زیر گروه حساب‌های ملی فصلی قابل مشاهده است.

 

خبرگزاری صدا و سیما