گسترش زیرساخت هوشمند در بخش حمل و نقل چین

بر اساس دستورالعمل صادر شده از سوی وزارت حمل و نقل چین، این کشور با هدف پیشبرد بخش صنعت حمل و نقل چین به سمت دیجیتال سازی و هوشمندسازی، انجام پروژه های زیرساختی جدید را در بخش صنعت حمل و نقل گسترش خواهد داد.

بر اساس این اطلاعات، چین در نظر دارد تا سال 2035 در زمینه فناوری اطلاعات به نتایج قابل توجهی دست یابد و در توانمندسازی زیرساخت حمل و نقل، نقشی مهم را ایفا کند.

این کشور ضمن توسعه تدریجی کاربرد قطارهای هوشمند، وسایل نقلیه خودران و کشتی های هوشمند، مراکز داده و سیستم های امنیت شبکه را برای این بخش ایجاد نموده است.

این دستورالعمل ضمن گسترش کاربرد انرژی نو و مواد جدید، ساخت جاده های هوشمند، راه آهن های هوشمند، بنادر هوشمند و هواپیمایی هوشمند را پیش می برد.

طبق این دستورالعمل، چین با استفاده از فناوری بلاکچین، بر اسناد الکترونیکی، مشاغل آنلاین و مواد خطرناک نظارت کامل زنجیره ای را تشدید خواهد کرد.

 

China.org.cn