تجارت ایران با اوراسیا ۲.۶ میلیارد دلاری شد

حجم تجارت ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از اجرای موافقت‌نامه گمرکی به ۲/۶ میلیارد دلار و وزن ۷.۵ میلیون تن رسید.

آقای مهدی میراشرفی با اعلام این خبر گفت:کل حجم تجارت ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طول ۹ ماه که از اجرای موافقت‌نامه گمرکی ایران با این اتحادیه می‌گذرد (آبان ۱۳۹۸) به ۲/۶ میلیارد دلار و وزن ۷.۵ میلیون تن رسید.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد:طی مدت مذکور، صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا شامل ۷۶۲ میلیون دلار به وزن ۱.۹ میلیون تن به روسیه با سهم ۵۳ درصد از ارزش و ۱۴۳ درصد از وزن، ارمنستان با ۲۴ درصد از ارزش و ۴۰ درصد از وزن و قزاقستان با ۱۵ درصد از ارزش و ۱۵ درصد از وزن بوده است.
وی افزود: ۸۳ درصد از ترکیب کالا‌های ایرانی صادره به اتحادیه اوراسیا را کالا‌های کشاورزی تشکیل می‌داد.
رئیس کل گمرک ایران همچنین گفت: در مدت مذکور ایران ۱.۸ میلیارد دلار کالا به وزن ۵.۵ میلیون تن از کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا وارد کرد که روسیه با ۱.۵ میلیارد دلار و وزن ۴.۳ میلیون تن و قزاقستان با ۲۹۸ میلیون دلار و وزن ۱.۱ میلیون تن عمده شرکای تجاری در بحث واردات ایران بودند.
میراشرفی تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد کالا‌های وارداتی ایران از کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا، کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و نباتی بوده است.

 

خبرگزاری صدا و سیما