رئیس بانک مرکزی چین: تعمیق گشایش قاطعانه بخش مالی چین

رئیس بانک مرکزی اخیراً در مصاحبه ای گفت: چین بدون در نظر گرفتن تغییرات وضعیت بین المللی، قاطعانه گشایش صنعت مالی این کشور را پیش خواهد برد.
یی گانگ، رئیس Bank of China گفت: چین به اجرای توافقنامه مرحله اول اقتصادی و تجاری با ایالات متحده و اقدامات اعلام شده برای گشایش بخش مالی چین ادامه خواهد داد.
یی با اشاره به اقداماتی مانند لغو محدودیت سرمایه گذاری برای موسسات سرمایه گذاری خارجی واجد شرایط (QFII) و موسسات سرمایه گذاری خارجی واجد شرایط رنمینبی (RQFII) گفت: این مساله به شرکتهایی مانندAmerican Express ، MasterCard و Fitch Ratings اجازه ورود به بازار چین را می دهد.
چین اجرای کامل روش مدیریت سرمایه گذاری خارجی در خصوص قوانین مربوط به رفتار یکسان با سرمایه گذاران خارجی به علاوه لیست منفی را توسعه داده و سیاست های مدیریت ارزی را در گشایش بازار اوراق قرضه چین، یکپارچه خواهد کرد.
وی گفت: چین در حوزه مدیریت اقتصادی و مالی جهانی مشارکت داشته و از چند جانبه گرایی محافظت خواهد کرد.
به گفته رئیس بانک مرکزی: چین در طرح تعلیق خدمات بدهی G20 حضور مفید خواهد داشت و حمایت از کشورهای در حال توسعه، اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم درآمد را گسترش می دهد.
یی اظهار داشت: چین بین المللی سازی رنمینبی (RMB) و قابلیت تبدیل حساب سرمایه را به شیوه ای فعال و سالم پیش می برد و این شیوه یک حرکت خوب برای بین المللی سازی یوان می باشد.
در نیمه اول سال 2020، پرداخت های مرزی یوانی در مقایسه با سال گذشته 7/ 36 درصد افزایش یافت و به 7/ 12 تریلیون یوان (83/ 1 تریلیون دلار) رسید، در حالی که سهم یوان از ذخایر ارزی جهان در سه ماهه اول بیش از 2 درصد بوده، تقریباً دو برابر سهم موجود در سال 2016 در زمانی که یوان در سبد ارزی حق برداشت ویژه صندوق بین المللی پول (SDR) قرار گرفت، مشاهده شد.
یی اظهار داشت که ویژگی بارز اقتصاد چین – دارا بودن پتانسیل های گسترده و مقاومت کافی - بدون تغییر باقی می ماند و در نیمه دوم سال در مسیر بهبود ادامه می یابد و انتظار می رود تا اتمام سال، به رشد مثبت دست پیدا کند.
وی گفت: چین در نیمه دوم سال سیاست های پولی انعطاف پذیر و مناسب تری را دنبال و آن را هدفمند تر خواهد کرد و به طور مؤثر سیاست هایی را برای کمک به شرکت ها در رفع مشکلات و تضمین اشتغال به اجرا می گذارد.
بانک مرکزی ضمن افزایش رشد ارائه وام های فراگیر برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و وام های بلندمدت به صنعت ساخت، از انواع ابزارهای سیاست های پولی استفاده خواهد کرد تا بتواند عرضه پول M2 و تجمیع مالی را برای رشد با نرخ هایی بیشتر از سال گذشته ارتقا بخشد.
منبع: China.org.cn
رئیس بانک مرکزی اخیراً در مصاحبه ای گفت: چین بدون در نظر گرفتن تغییرات وضعیت بین المللی، قاطعانه گشایش صنعت مالی این کشور را پیش خواهد برد. 
یی گانگ، رئیس Bank of China گفت: چین به اجرای توافقنامه مرحله اول اقتصادی و تجاری با ایالات متحده و اقدامات اعلام شده برای گشایش بخش مالی چین ادامه خواهد داد.
یی با اشاره به اقداماتی مانند لغو محدودیت سرمایه گذاری برای موسسات سرمایه گذاری خارجی واجد شرایط (QFII) و موسسات سرمایه گذاری خارجی واجد شرایط رنمینبی (RQFII) گفت: این مساله به شرکتهایی مانندAmerican Express ، MasterCard و Fitch Ratings اجازه ورود به بازار چین را می دهد. 
چین اجرای کامل روش مدیریت سرمایه گذاری خارجی در خصوص قوانین مربوط به رفتار یکسان با سرمایه گذاران خارجی به علاوه لیست منفی را توسعه داده و سیاست های مدیریت ارزی را در گشایش بازار اوراق قرضه چین، یکپارچه خواهد کرد. 
وی گفت: چین در حوزه مدیریت اقتصادی و مالی جهانی مشارکت داشته و از چند جانبه گرایی محافظت خواهد کرد. 
به گفته رئیس بانک مرکزی: چین در طرح تعلیق خدمات بدهی G20 حضور مفید خواهد داشت و حمایت از کشورهای در حال توسعه، اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم درآمد را گسترش می دهد.
یی اظهار داشت: چین بین المللی سازی رنمینبی (RMB) و قابلیت تبدیل حساب سرمایه را به شیوه ای فعال و سالم پیش می برد و این شیوه یک حرکت خوب برای بین المللی سازی یوان می باشد.
در نیمه اول سال 2020، پرداخت های مرزی یوانی در مقایسه با سال گذشته 7/ 36 درصد افزایش یافت و به 7/ 12 تریلیون یوان (83/ 1 تریلیون دلار) رسید، در حالی که سهم یوان از ذخایر ارزی جهان در سه ماهه اول بیش از 2 درصد بوده، تقریباً دو برابر سهم موجود در سال 2016 در زمانی که یوان در سبد ارزی حق برداشت ویژه صندوق بین المللی پول (SDR) قرار گرفت، مشاهده شد. 
یی اظهار داشت که ویژگی بارز اقتصاد چین – دارا بودن پتانسیل های گسترده و مقاومت کافی - بدون تغییر باقی می ماند و در نیمه دوم سال در مسیر بهبود ادامه می یابد و انتظار می رود تا اتمام سال، به رشد مثبت دست پیدا کند. 
وی گفت: چین در نیمه دوم سال سیاست های پولی انعطاف پذیر و مناسب تری را دنبال و آن را هدفمند تر خواهد کرد و به طور مؤثر سیاست هایی را برای کمک به شرکت ها در رفع مشکلات و تضمین اشتغال به اجرا می گذارد.
بانک مرکزی ضمن افزایش رشد ارائه وام های فراگیر برای کسب و کارهای کوچک و متوسط و وام های بلندمدت به صنعت ساخت، از انواع ابزارهای سیاست های پولی استفاده خواهد کرد تا بتواند عرضه پول M2 و تجمیع مالی را برای رشد با نرخ هایی بیشتر از سال گذشته ارتقا بخشد.
 
 China.org.cn