رشد از سر گیری پرداختهای غیر نقدی چین در سه ماه دوم سال

بر اساس گزارش بانک مرکزی، با کاهش تاثیرات ناشی از شیوع بیماری کرونا، پرداختهای غیرنقدی چین در سه ماهه دوم سال نسبت به سه ماهه اول روند کاهشی داشت.

بر اساس بانک مرکزی چین، میزان پول در گردش پرداخت های غیر نقدی از جمله اوراق تجاری، کارت های بانکی و وسایل پرداخت آنلاین، در سه ماهه دوم سال جاری به 22/ 1.017 تریلیون یوان (حدود 19/ 147 تریلیون دلار) رسید.

این میزان نسبت به سال گذشته 83/ 6 درصد افزایش و نسبت به سه ماهه اول سال 2/ 5 درصد کاهش داشته است.

در زمان رکود، معاملات از طریق کارتهای بانکی 08/ 219 تریلیون یوان بوده که نسبت به سال گذشته افزایش 91/ 0 درصدی داشته است.

براساس این گزارش انجام معاملات از طریق وسایل پرداختی بانکی و غیر بانکی نسبت به سال گذشته 61/ 33 درصد و 37/ 18 درصد افزایش و در نیمه دوم سال پرداخت ها از طریق تلفن همراه رشد سریعی داشته است.

 

شینهوا