تاکید رهبر چین بر پیشبرد گسترده تر سیاست اصلاحات و درهای باز

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین یکم سپتامبر تاکید کرد که چین اجرای سیاست اصلاحات را عمیقتر و درهای باز را گسترده تر خواهد کرد تا نیروی محرکه قویتری به شکلگیری نظام جدید توسعه افزوده شود.

پانزدهمین نشست شورای تعمیق اصلاحات چین همین روز در پکن برگزار شد. شی جین پینگ اعلام کرد، با توجه به وضعیت، محیط و شرایط توسعه کنونی چین در حال حاضر، شکلگیری نظام جدید توسعه با محوریت چرخش داخلی و هم افزایی چرخش دوگانه داخلی و خارجی تصمیمی راهبردیست و یکی از اصلاحات عمیق مرتبط با اوضاع کلی به شمار می رود. در شرایط کنونی باید با استفاده خوب از ایده ها و روشهای اصلاحات، نظام جدید توسعه را ایجاد کرد.

در این نشست تاکید شد، باید با پاینبدی قاطع به گسترش درهای باز و تقویت حرکت مشترک اقتصاد داخلی و خارجی، به طور همه جانبه از خطرات احتمالی و چالشهای موجود جلوگیری شود. با کمک به توسعه نوآورانه در تجارت خارجی و تسریع تسهیلات تجاری، باید محیط توسعه تجارت خارجی بهبود یابد.

رادیو چینی