ده کشور برتر در رتبه بندی تجارت الکترونیک خرده فروشی در سال 2018 و 2019

لیست ده کشور از لحاظ ارائه محصولات یا خدمات سفارشی اینترنتی بدون احتساب موارد (روش پرداخت یا تسویه کامل، هزینه های سفر و بلیط برای شرکت در رویدادها، پرداخت نقدی، واریز به حساب یا مالیات، خدمات مواد غذایی و نوشیدنی، انجام مزایده و یا سایر روش های فروش) منتشر شد:

میلیارد دلار

 

2018

2019

تغییر

1- چین

10 /1.520

78 /1.934

3% /27

2- ایالات متحده

84 /514

92 /586

14%

3- انگلستان

98 /127

93 /141

9% /10

4- ژاپن

96 /110

40 /115

4%

5- کره جنوبی

60 /87

48 /103

1 %/18

6- آلمان

93 /75

85 /81

8% /7

7- فرانسه

27 /62

43 /69

5% /11

8- کانادا

12 /41

80 /49

1% /21

9- هند

91 /34

05 /46

9% /31

10- روسیه

68 /22

92/ 26

7% /18