آغاز به ساخت 151 پروژه در بندر آزاد تجاری هاینان چین

هاینان، استان جنوبی چین با هدف پیشبرد برنامه برنامه بندر آزاد تجاری، ساخت 151 پروژه جدید را آغاز نمود.

این پروژه ها با سرمایه گذاری کل 3/40 میلیارد یوان (89/5 میلیارد دلار) شامل تسهیلات زیرساختی، فاز اول پایگاه تعمیرات موتور هواپیما در هایکو، مرکز این استان، پارک تولید کالاهای پیشرفته هوشمند در منطقه توسعه اقتصادی یانگپو و پروژه لنگرگاه در استراحتگاه استوایی سانیا می باشد.

تا پایان امسال سرمایه گذاری 8 میلیارد یوانی در این پروژه ها انجام خواهد شد.

در اول ژوئن، چین با هدف تبدیل كل جزیره هاینان به یك بندر آزاد تجاری بسیار تاثیر گذار در سطح جهانی، طرح اصلی بندر آزاد تجاری هاینان را تا اواسط قرن منتشر كرد.

پیش از این، این استان امسال به منظور ساخت بندر آزاد تجاری با سرمایه گذاری کل 77 میلیارد یوانی، 221 پروژه را در دو گروه راه اندازی نمود.

 

چاینا دیلی