وضع قوانین جدید برای شرکت های هلدینگ مالی در چین

شورای دولتی، کابینه چین، از قوانین جدید تنظیم دسترسی شرکت های هلدینگ مالی به بازار رونمایی کرد.
آیین نامه جدید برای دریافت تاییدیه راه اندازی شرکت های هلدینگ مالی از بانک مرکزی چین، نیازمند شرکت های غیرمالی یا سایر نهادهای واجد شرایط می باشد که حداقل اداره دو موسسه مالی مشغول به تجارت در بخش های مالی را بر عهده دارند.
با توجه به اطلاعیه ی منتشر شده از سوی شورای دولتی، هدف این اقدام ترمیم ضعف های مقرراتی و تعمیق اصلاحات مالی ضمن تلاش ها برای حفظ نظم بازار، كاهش خطرات و تقویت حمایت از اقتصاد واقعی می باشد.
این آیین نامه، که از اول نوامبر سال جاری به اجرا در می آید، قوانینی را در مورد طیف گسترده ای از مسائل مربوط به دسترسی بازار شرکت های هلدینگ مالی، از جمله سرمایه ثبت شده، سهامداران، کنترل کنندگان واقعی، بازگرداندن سرمایه و مدیریت ریسک مشخص می کند.
منبع: people.cn
China Creates New Rules for Financial Holding Companies, Ant Group Now  Included - Caixin Global
شورای دولتی، کابینه چین، از قوانین جدید تنظیم دسترسی شرکت های هلدینگ مالی به بازار رونمایی کرد.
آیین نامه جدید برای دریافت تاییدیه راه اندازی شرکت های هلدینگ مالی از بانک مرکزی چین، نیازمند شرکت های غیرمالی یا سایر نهادهای واجد شرایط می باشد که حداقل اداره دو موسسه مالی مشغول به تجارت در بخش های مالی را بر عهده دارند. 
با توجه به اطلاعیه ی منتشر شده از سوی شورای دولتی، هدف این اقدام ترمیم ضعف های مقرراتی و تعمیق اصلاحات مالی ضمن تلاش ها برای حفظ نظم بازار، كاهش خطرات و تقویت حمایت از اقتصاد واقعی می باشد.
این آیین نامه، که از اول نوامبر سال جاری به اجرا در می آید، قوانینی را در مورد طیف گسترده ای از مسائل مربوط به دسترسی بازار شرکت های هلدینگ مالی، از جمله سرمایه ثبت شده، سهامداران، کنترل کنندگان واقعی، بازگرداندن
سرمایه و مدیریت ریسک مشخص می کند.
 people.cn