سال نوی چینی

گاهشماری چینی ، گاهشماری ترکیبی شمسی – قمری است و حرکت خورشید ، ماه و ستارگان ، تعیین کننده روزها ، ماهها و سال ها هستند . سال نو ، با پدیدار شده ماه در نخستین روز سال آغاز می شود و به همین علت گاه به آن سال نوی قمری نیز گفته می شود. مردم چین معتقدند که در هر سال یک حیوان وظیفه دارد تا زمین را بر پشت خود حمل کند جشن سال نو، عموماً پانزده روز به طول می انجامد و با جشن فانوس پایان می یابد .
برخی از آداب ویژه سال نو به تقویم کشاورزی چین نظیر خریدهای شب عید ، آجیل عید ، دید و بازدیدها ، لباس نو و کفش نو ترقه بازی توسط کودکان و حتی عیدی دادن با آداب سنتی ایرانیان در عید نوروز شباهت بسیاری دارد.
15 روز تعطیلی عید چینیها :
روز اول : روز خوشامد گویی به الهه های بهشت و زمین است . بسیاری از چینی ها در این روز از خوردن گوشت پرهیز می کنند .
روز دوم : روز دعا کردن برای اجداد و در گذشتگان .
روز سوم و چهارم : روز احترام و دید و بازدید از خانواده ی همسر
روز پنجم : روز ماندن در خانه و دعوت از الهی ثروت . در این روز چینی ها به دید و بازدید نمی روند چون معتقدند برای هر دو طرف بد یمن خواهد بود .
روز ششم تا دهم : روزهای دید و بازدید از اقوام و دوستان در این روزها چینیی ها به معابد و اماکن مقدس      می روند و از خدا و یا الهه ها یشان طلب سلامتی ، خوش اقبالی و ثروت می کنند .
روز هفتم : روز به نمایش گذاشتن محصولات کشاورزی است . در این روز روستاییان کشاورز ، معجونی از هفت گیاه را می نوشند  و برای طولانی بودن عمرشان  ،رشته  و ماهی خام می خورند .
روز یازدهم تا سیزدهم : روزهایی است که باید غذاهای سبک و ساده خورد تا فرصتی باشد برای استراحت و پاک سازی سیستم بدن .
روز چهارم : روز آماده سازی برای جشن فانوس
روز پانزدهم : در این روز چینی ها ردیفی از شمع را در جلوی خانه هایشان روشن می کنند و هنگام شب با فانوس های زیبای پشت سر هم مسیری را می پیمایند .