الزام به ارایه کد اقتصادی در حوزه فرش حذف شد

تهران - ایرنا - با پیگیری مرکز ملی فرش ایران و ابلاغ دستورالعملی از سوی سازمان امور مالیاتی، الزام به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی از قالیبافان لغو شد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، با پیگیری های مرکز ملی فرش ایران و تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از دغدغه های فعالان عرصه تجارت فرش دستباف ایران مبنی بر چالش برای دریافت کد اقتصادی به هنگام خرید فرش از قالیبافان مرتفع شد.

به همین منظور سازمان امورمالیاتی با الحاق بندی به دستورالعمل های صادره در این خصوص تاکید کرده که تمام مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات بافته های داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیته چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور هستند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از آنان نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال کنند.