استاد دانشگاه پکن: جایگاه ایران در راه ابریشم چین ویژه است

رییس پژوهشگاه فرهنگ اسلامی دانشگاه پکن گفت: جایگاه ایران در برنامه راه ابریشم جدید چین ویژه است و در 2 سال گذشته تهران نقش بسزایی در توسعه این برنامه داشته است.
«وو بینگ بینگ» تاکید کرد: انرژی و تجارت اساس مهمی در مناسبات دارند و چین می داند که ایران دارای منابع بسیار غنی انرژی است و باید خود را در میادین نفت و گاز این کشو فعالتر و طرح های بیشتری را در اختیار بگیرد.
کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه پکن حتی گفت که دو کشور نباید خود را محدود به منابع سنتی انرژی کنند بلکه باید در منابع تجدید پذیر انرژی از جمله انرژی هسته ای، بادی و خورشیدی همکاریهای نزدیک تری داشته باشند.
«وو» بر این باور است که چین می تواند در طرح های زیرساختی ایران فعال شود و برای ایران بندر، فرودگاه و تاسیسات مخابراتی و اطلاع رسانی تاسیس کند.
وی ایران را کشور دارای استعدادهای بسیار جوان معرفی کرده است که با چین به عنوان کشوری با کوله باری از تجربه فنی می تواند مکمل خوب پیشرفت باشد.
از دیدگاه استاد دانشگاه پکن، ایران دارای محصولات بسیار خوب غذایی و خشکبار نظیر زعفران و پسته است که باید در این زمینه هم همکاری دو کشور بیشتر شود.
«وو بینگ بینگ» پیش بینی کرده است که در عصر فرابرجام روابط چین و ایران در زمینه های مالی و سرمایه گذاری و مشارکتی راهبردی گسترش چشمگیری خواهد داشت.
او با اشاره به سفر بهمن ماه سال گذشته «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین به تهران، گفت که زمان تعمیق بیشتر مناسبات و اجرای طرح های مشترک دو جانبه از جمله احداث راه ابریشم نوین فرا رسیده است.