تسریع روند سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مدیر توسعه سرمایه گذاری و انتقال فناوری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بسیار تسریع و تسهیل خواهد شد.

آقای محمد خضرایی منش در حاشیه رونمایی از سامانه سرمایه گذاری درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ابراز امیدواری کرد: سرمایه گذاران بتوانند به خوبی از مزیت‌های اقتصادی مناطق برای فعالیت‌های اقتصادی مطابق قانون، استفاده حداکثری کنند.
وی ثبت درخواست سرمایه گذاری در ۱۴ ردیف اطلاعاتی، موافقت با پیشنهاد اولیه از سوی مناطق، کامل کردن اطلاعات طرح از سوی سرمایه گذار، بررسی و موافقت با طرح سرمایه گذاری از سوی مناطق، برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی منطقه مورد سرمایه گذاری که در هشت روز انجام می‌شود و قدم نهایی انعقاد قرارداد و واگذاری زمین از سوی هیات مدیره منطقه در ۱۳ روز را، شش مرحله ثبت سرمایه گذاری بیان کرد.
آقای خضرایی منش گفت: سرمایه گذار در ابتدای کار می‌تواند با مشاهده فرصت‌ها و بسته‌های سرمایه گذاری پیشنهادی از سوی مناطق، نسبت به انتخاب فرصت اقدام کند تا بتواند فرایند را سریعتر بگذراند، همچنین در غیر این صورت نیز می‌تواند درخواست خود را به صورت خام در سامانه ثبت کند و همکاران ما در مناطق حداکثر ۳۰ روز برای بررسی این درخواست زمان دارند تا به قرارداد و واگذاری زمین برای سرمایه گذاری منجر شود.
وی با بیان اینکه این فرایند در شش مرحله انجام می‌شود گفت: از این مراحل، دو مرحله بر عهده سرمایه گذار است و شورایعالی مناطق آزاد، بر فرایند سرمایه گذاری نظارت دارد.
آقای خصرائی منش افزود: سامانه به صورت هوشمند هر اقدامی که زمانبر‌تر از زمان استاندارد باشد، هشدار می‌دهد و نظارت کامل بر روی مراحل مختلف سرمایه گذاری انجام می شود و اقدامات آتی، مدت زمان ۳۰ روزه تحقق طرح‌های سرمایه گذاری را به ۲۰ روز کاهش خواهد داد.
آقای خضرایی منش با اشاره به اقدامات آتی در خصوص سامانه سرمایه گذاری درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: همکاری با موسسات ترویج سرمایه گذاری، ایجاد سامانه اعتبار سنجی متقاضیان سرمایه گذاری، یکسان سازی قرارداد‌ها بر روی سامانه، استفاده از سامانه کاداستر، ابلاغ دستورالعمل یکپارچه سرمایه گذاری در مناطق و ایجاد سامانه ارزیابی کیفی طرح‌های سرمایه گذاری از جمله اقداماتی است که در آینده انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۱۲۰ فرصت و بسته سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف صنعت، خدمات، صنایع انرژی بر، حمل و نقل، گردشگری و شیلات در سامانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بارگذاری شده است گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند با مطالعه هریک از بسته‌ها و فرصت‌ها، آن را انتخاب کنند و این مدت ۳۰ روزه را حتی تا ۱۵ روز کاهش دهند.
آقای خضرایی منش افزود: در گذشته مدت زمان نهایی شدن یک تقاضا برای سرمایه گذاری از ۴۵ روز تا ۶۰ روز به طول می‌انجامید که این مدت با ایجاد سامانه جدید به ۳۰ روز و در قدم بعدی به ۲۰ روز کاهش خواهد یافت.
خبرگزاری صدا و سیما
آقای محمد خضرایی منش در حاشیه رونمایی از سامانه سرمایه گذاری درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ابراز امیدواری کرد: سرمایه گذاران بتوانند به خوبی از مزیت‌های اقتصادی مناطق برای فعالیت‌های اقتصادی مطابق
قانون،استفاده حداکثری کنند.
وی ثبت درخواست سرمایه گذاری در ۱۴ ردیف اطلاعاتی، موافقت با پیشنهاد اولیه از سوی مناطق، کامل کردن اطلاعات طرح از سوی سرمایه گذار، بررسی و موافقت با طرح سرمایه گذاری از سوی مناطق، برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی منطقه مورد سرمایه گذاری که در هشت روز انجام می‌شود و قدم نهایی انعقاد قرارداد و واگذاری زمین از سوی هیات مدیره منطقه در ۱۳ روز را، شش مرحله ثبت سرمایه گذاری بیان کرد.
آقای خضرایی منش گفت: سرمایه گذار در ابتدای کار می‌تواند با مشاهده فرصت‌ها و بسته‌های سرمایه گذاری پیشنهادی از سوی مناطق، نسبت به انتخاب فرصت اقدام کند تا بتواند فرایند را سریعتر بگذراند، همچنین در غیر این صورت نیز می‌تواند درخواست خود را به صورت خام در سامانه ثبت کند و همکاران ما در مناطق حداکثر ۳۰ روز برای بررسی این درخواست زمان دارند تا به قرارداد و واگذاری زمین برای سرمایه گذاری منجر شود.
وی با بیان اینکه این فرایند در شش مرحله انجام می‌شود گفت: از این مراحل، دو مرحله بر عهده سرمایه گذار است و شورایعالی مناطق آزاد، بر فرایند سرمایه گذاری نظارت دارد.
آقای خضرائی منش افزود: سامانه به صورت هوشمند هر اقدامی که زمانبر‌تر از زمان استاندارد باشد، هشدار می‌دهد و نظارت کامل بر روی مراحل مختلف سرمایه گذاری انجام می شود و اقدامات آتی، مدت زمان ۳۰ روزه تحقق طرح‌های
سرمایه گذاری را به ۲۰ روز کاهش خواهد داد.
آقای خضرایی منش با اشاره به اقدامات آتی در خصوص سامانه سرمایه گذاری درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: همکاری با موسسات ترویج سرمایه گذاری، ایجاد سامانه اعتبار سنجی متقاضیان سرمایه گذاری، یکسان سازی
قرارداد‌ها بر روی سامانه، استفاده از سامانه کاداستر، ابلاغ دستورالعمل یکپارچه سرمایه گذاری در مناطق و ایجاد سامانه ارزیابی کیفی طرح‌های سرمایه گذاری از جمله اقداماتی است که در آینده انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۱۲۰ فرصت و بسته سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف صنعت، خدمات، صنایع انرژی بر، حمل و نقل، گردشگری و شیلات در سامانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بارگذاری شده است گفت: فعالان اقتصادی می‌توانند با مطالعه هریک از بسته‌ها و فرصت‌ها، آن را انتخاب کنند و این مدت ۳۰ روزه را حتی تا ۱۵ روز کاهش دهند.
آقای خضرایی منش افزود: در گذشته مدت زمان نهایی شدن یک تقاضا برای سرمایه گذاری از ۴۵ روز تا ۶۰ روز به طول می‌انجامید که این مدت با ایجاد سامانه جدید به ۳۰ روز و در قدم بعدی به ۲۰ روز کاهش خواهد یافت.


خبرگزاری صدا و سیما